Tầm nhìn
Tầm nhìn 2030

Công ty sở hữu giải pháp nhôm đầu tiên trên thế giới.

ALUKO xây dựng doanh nghiệp có giá trị gia tăng cao

Không ngừng mở rộng sản xuất vật liệu nhôm chất lượng tốt với giá thành cạnh tranh nhất

Vượt qua khủng hoảng và tạo ra những bước nhảy vọt nhờ sự ổn định tài chính

Ba nhiệm vụ chính của Tập đoàn ALUKO Group

Bán hàng / lợi nhuận

Cơ cấu nhiều dự án mới có giá trị cao

Quản lý dòng tiền hiệu quả

Đa dạng hóa danh mục đầu tư kinh doanh

Nghiên cứu và phát triển

Phát triển các hạng mục, mặt hàng tăng trưởng mới trong tương lai

Cải tiến quy trình và đổi mới chất lượng

Tổ hợp nhà máy phức hợp thông minh Nonsan

Kinh doanh toàn cầu

Xây dựng một mạng lưới toàn cầu

Thiết lập hệ thống quản lý toàn cầu

Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT tiên tiến

x