Lịch sử
Lịch sử

Lịch sử của Tập đoàn ALUKO.

 • 도약기

  2010 ~
 • 발전기

  2000 ~ 2010
 • 발전준비기

  1990 ~ 2000
 • 창업기

  ~ 1990
 • Thời kỳ nhuận

  2010 ~

 • Thời kỳ phát triển

  2000 ~ 2010

 • Giai đoạn chuẩn bị

  1990 ~ 2000

 • Thời gian thành lập

  ~ 1990

${year}. ${date}

${title}

${year}

x